LifeStyleTV | TV For body, mind and soul
Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for body, mind and soul

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

Take the Stairs for Better Health

You walk into an office building or hotel and need to get to an upper floor. Do you look around for the elevator or head for the stairs?

 

Most people choose the elevator, even though using the stairs would not take much longer. But if you do choose to take the stairs, you’ll be adding some exercise to your outing. And your heart will reap the benefit. In a recent study, people who climbed a few flight of stairs for a total of 13,5 minutes a day over six weeks lowered their resting heart rate and increased their good cholesterol level.

 

Taking the stairs instead of the elevator can also help you lose weight. Walking up the stairs burns three times more calories than riding the elevator. And you don’t need any special equipment or gym membership to do it.

 

American Council on Exercise and American Journal of Preventive Medicine.

 
Source: Wellsource, Inc. Used with permission.

LifeStyleVIEW No. 2, 2018

Subscribe for free!

The new issue of our LifeStyleVIEW magazine is now out! Make sure to get your copy in Swedish or Norwegian, or give it to a friend.

LifeStyleVIEW No. 2, 2018

Prenumerera

Nu har den neste upplagan av tidningen LifeStyleVIEW kommit ut och för att ge ett smakprov på innehållet kan du här läsa ledaren.

Tre ubestridelige grunner

Det vi spiser, er en veldig personlig sak, for det har å gjøre med hva vi liker. Men det vi liker, kan være svært så individuelt og sammensatt. En rekke faktorer spiller inn – kultur, økonomi, familie, venner, tilgjengelighet, osv. – alt sammen har noe å si i utviklingen av våre smaksløker. Stadig ere stiller seg spørsmålet: Hva blir følgene av mitt valg, ikke bare for meg, men for omgivelsene?

 

Jeg elsker mat! Jeg elsker å prøve nye ting. Og den kreativiteten som mange kokker legger for dagen, imponerer meg, både hva smak, utseende, tekstur og lukt angår. Jeg har vært vegetarianer i nesten 40 år, og plantebasert veganer i ca 30 av disse årene. Men etter som tiden har gått har jeg satt stadig mer pris på og blitt mer fascinert av det å være veganer, særlig ettersom matsektoren er blitt stadig mer kommersiell. Mens jeg deltok på den syvende internasjonale vegetariske ernæringskongressen i Loma Linda, California, prøvde jeg å begrunne for meg selv hvorfor et plantebasert kosthold er så viktig for meg.

 

Tre ubestridelige grunner: Kjærlighet, helse og bærekraft! Kjærlighet til dyrene vi deler kloden med, at vi gir kroppen mat for optimal helse så vi kan ha den beste kvalitetstiden sammen med våre kjære, og endelig bærekraften i miljøet som omgir oss og dets evne til å fortsette å skaffe mat til en stadig voksende befolkning.

 

For de este er mat noe vi henter i dagligvarebutikken. Der velger vi mat fra lange hyller med pent utformede esker og poser, hvor mye av maten er så bearbeidet at vi ikke engang kan gjenkjenne de naturlige ingrediensene. Vi lever så skjermet fra dagens industrilandbruk at vi verken hører eller ser den smerte og lidelse som det ofte fører med seg. Hadde vi gjort det, ville det kanskje ha påvirket hva vi velger å spise. Ja, det kan tenkes at avsløringene på sosiale medier, og etter hvert vanlige mediers dekning av dagens næringsmiddelindustri, er en del av det som står bak den nye, plantebaserte bevegelsen.

 

Er det så mulig å elske og nyte mat, men likevel spise med god samvittighet? For meg er svaret JA! Spis mer plantebasert. La bare fantasien sette grenser for hva du kan skape med det ufattelige utvalget av herlige, naturlige ingredienser som planteverdenen byr på. Alt er utformet for optimal helse og nytelse, og for bærekraften på den kloden vi deler med dyrene. Bon appétit!

 

cn_100x100

Claus Nybo

Ansvarlig redaktør

LifeStyleVIEW No. 2, 2018

Prenumerera

Nu har den nästa utgåva av LifeStyleVIEW-tidningen kommit ut och för att ge ett smakprov på innehållet kan du läsa ledaren här.

Tre obestridliga skäl

Vad vi äter är mycket personligt eftersom det har att göra med vad vi tycker om. Men vad vi tycker om kan bero på många olika saker, med ett antal påverkande faktorer, som kultur, ekonomi, familj, vänner, tillgänglighet, osv. Var och en av dessa faktorer spelar en viktig roll i utformningen av våra smaklökar. Ett växande antal människor ifrågasätter hur deras val påverkar inte bara dem själva, utan även deras omgivning.

Jag älskar mat! Jag älskar att smaka på nya saker. Och jag är förvånad över många kockars kreativitet, när det gäller smak, utseende, konsistens och lukt i det de lagar. Jag har varit vegetarian i nästan 40 år, och en växtbaserad vegan under ca 30 av dessa åren. Men min uppskattning och fascination med det att vara vegan har bara vuxit med tiden, särskilt som livsmedelssektorn har blivit alltmer kommersialiserad. Så när jag nyligen deltog i den 7:e Internationella Kongressen om Vegetarisk Näring i Loma Linda, Kalifornien, försökte jag de niera för mig själv varför det är viktigt för mig att äta en växtbaserad kost.

 

Tre obestridliga skäl: Kärlek, hälsa och hållbarhet! Kärlek till de djur vi delar denna planet med, att ge våra kroppar näring för optimal hälsa, så att vi kan njuta av den bästa kvalitetstiden med våra nära och kära, och slutligen hållbarhet för miljön omkring oss och möjligheten att fortsätta att ge mat åt en ständigt växande befolkning.

 

För de flesta människor är mat något vi får från mataffären, där vi plockar från långa hyllor av snyggt designade kartonger och påsar av livsmedel som ofta är så bearbetade att vi inte ens känner igen de naturliga ingredienserna. Vi är så långt bort från jordbruksfabrikerna idag, att vi inte hör eller ser den smärta och lidande som detta orsakar. Om vi gjorde det, kunde det kanske påverka våra val och preferenser för vad vi äter. I själva verket kan exponeringen på sociala medier, och även andra vanliga medias ökade sökande bakom kulisserna till dagens livsmedelsindustri, mycket väl vara det som driver den nya växtbaserade rörelsen framåt.

 

Är det då möjligt att älska och njuta av mat, och till och med ha en passion för den, och ändå äta med gott samvete? För mig är svaret JA! Ät mer växtbaserat. Låt bara fantasin sätta gränser för vad du kan skapa med den otroliga variation av underbara naturliga ingredienser som vi har tillgängliga från växtvärlden – alla utformade för optimal hälsa och njutning, och för vår planets hållbarhet och de djur vi delar den med. Bon appétit!

 

cn_100x100

Claus Nybo

Chefredaktör

 

We are moving!

LifeStyleTV flytter til Arvika!

 

LifeStyleTV is moving to Arvika

This summer, LifeStyleTV is moving from their current location north of Malmö to an ideal property near Arvika in Sweden (about a 6-hour drive north).

 

For a long time, LifeStyleTV has been working on plans to build a new studio on the property in Hörby. A groundbreaking ceremony was held for a new studio on November 5, 2017, with representatives present from their partners in Scandinavia. Because of an unusually wet autumn and winter, it was not possible to begin construction immediately. Then a few months later, Claus Nybo discovered a property for sale which fit LifeStyleTV’s needs perfectly.

 

“Now we can move right into a finished studio,” says Claus Nybo, leader for LifeStyleTV. “This move will give us many new opportunities.”

 

Card_HD_presentation

 

The building was originally built as a music center by the Swedish opera singer, Håkan Hagegård, in 1992. It contains among other things, a studio measuring 16 x 18 meters, with a ceiling height of 14 meters. During the first years, the facility was operated by a foundation, with concerts, audio recordings and television productions being important activities. Later it was purchased by a family who ran it as a hotel and conference center.

 

The LifeStyleTV team quickly realized that the property, rurally located 25 kilometers east of Arvika and a few hundred meters from the idyllic Lake Värmeln, was ideal for LifeStyleTV’s operation. At the end of April, they received the keys for the facility which will now be the new base for the television station.

 

The move from Hörby will take place during the summer. Because of the work to relocate, as well as an urgently needed upgrade of the broadcasting server system, LifeStyleTV will not broadcast on satellite from July 1 to September 30, 2018. But programs will be available on LifeStyleTV’s webpage www.lifestyletv.no and www.lifestyletv.se. There will not be a late summer issue of LifeStyleVIEW this year.

The dedication of LifeStyleTV’s new studio and production facility at Hagegården will be held on September 8, 2018. There will be a report in the next number of LifeStyleVIEW.

 

We are moving!

LifeStyleTV flyttar till Arvika!

 

LifeStyleTV fyttar i sommar från sina nuvarande lokaler norr om Malmö till en idealisk fastighet i närheten av Arvika i Sverige.

 

Under en längre tid har LifeStyleTV arbetat med planer på att bygga en ny studio på fastigheten nära Hörby. Det första spadtaget för den nya studion togs den 5:e november 2017, med representanter från samarbetspartners från de skandinaviska länderna. På grund av en ovanligt våt höst och vinter var det inte möjligt att starta det egentliga byggnadsarbetet. Men bara några månader senare fann Claus Nybo en fastighet till salu, som passar perfekt för LifeStyleTVs behov.

 

”Nu kan vi fytta rakt in i en färdig studio”, säger Claus Nybo, chef för LifeStyleTV. ”Denna flytt kommer att ge oss många nya möjligheter.”

 

Card_HD_presentation

 

Byggnaden uppfördes ursprungligen av den svenske operasångaren Håkan Hagegård år 1992 och innehåller bland annat en 16 x 18 meter stor studio med 14 meters takhöjd. Anläggningen drevs i början av en stiftelse där konserter och inspelning av ljud-och TV-produktioner var en viktig del av verksamheten. Senare köptes fastigheten av en familj som drev hotell- och konferensverksamhet i byggnaden.

 

LifeStyleTV-teamet insåg snabbt att fastigheten, som ligger på landsbygden 25 kilometer öster om Arvika, och några hundra meter från den idylliska sjön Varmeln, var idealisk för driften av LifeStyleTV. I slutet av april kunde man ta över nycklarna till anläggningen, som nu blir den nya basen för TV-stationen.

 

Flytten från Hörby kommer att ske under sommaren. På grund av arbetet med flytten, och en nödvändig uppdatering av serversystemet för programsändningar, kommer LifeStyleTV från 1 juli till 1 oktober inte sända via satellit. Men programmen kommer att finnas tillgängliga på LifeStyleTVs hemsida. Det kommer inte ut något sensommarnummer av LifeStyleVIEW i år.

 

Invigningen av LifeStyleTVs nya studio och produktionslokaler på Hagegården kommer att ske den 8:e september 2018. Vi återkommer med en rapport från detta i nästa nummer av LifeStyleVIEW.

 

We are moving!

LifeStyleTV flytter til Arvika!

 

LifeStyleTV flytter i sommer fra deres nåværende lokaler nord for Malmö til en ideell eiendom ved Arvika i Sverige.

 

I lengre tid har LifeStyleTV arbeidet med planer om å bygge et nytt studio på eiendommen i Hörby. Det første spadestikket for det nye studioet ble tatt 5. november 2017 med representanter fra samarbeidspartnere fra de skandinaviske landene. På grunn av en uvanlig våt høst og vinter, var det ikke mulig å sette i gang selve byggearbeidene. Men bare noen måneder senere oppdaget Claus Nybo en eiendom til salgs som passet perfekt til det behovet LifeStyleTV hadde.

 

”Nå kan vi flytte rett inn i et ferdig studio”, sier Claus Nybo, leder for LifeStyleTV. ”Denne flyttingen vil gi oss mange nye muligheter.”

 

Card_HD_presentation

 

Bygningen ble opprinnelig oppført av den svenske operasangeren Håkan Hagegård i 1992 og inneholder blant annet et studio på 16 x 18 meter med 14 meters takhøyde. Anlegget ble de første årene drevet av en stiftelse der konserter og innspilling av lyd- og TV-produksjoner var en viktig del av aktivitetene. Senere ble eiendommen kjøpt av en familie som drev hotell og konferansevirksomhet i bygget.

 

LifeStyleTV teamet skjønte raskt at eiendommen, som ligger landlig til 25 kilometer øst for Arvika og noen hundre meter fra den idylliske innsjøen Värmeln, var ideell for driften av LifeStyleTV. I slutten av april kunne de overta nøklene til anlegget som nå blir den nye basen for TV-stasjonen. Flyttingen fra Hörby vil skje i løpet av sommermånedene. På grunn av arbeidet med flyttingen og en tiltrengt oppdatering av serversystemet for programsendingene vil LifeStyleTV i perioden fra 1. juli til 30. september ikke sende på satellitt. Men programmene vil være tilgjengelig på LifeStyleTVs hjemmeside. Det vil ikke komme ut noe sensommernummer av LifeStyleVIEW i år.

 

Innvielsen av LifeStyleTVs nye studio og produksjonslokaler på Hagegården vil bli den 8. september 2018. Vi kommer med en rapport i neste nummer av LifeStyleVIEW.

 

LifeStyleVIEW Nr. 1, 2018

Prenumerera

Nu har den nästa utgåva av LifeStyleVIEW-tidningen kommit ut och för att ge ett smakprov på innehållet kan du läsa ledaren här.

Vårenergi!

Jag vaknade med huvudvärk och var trött. Inte konstigt, eftersom det hade blivit en sen kväll på grund av tidsfrister som måste hållas. Tanken på allt som stod på dagens schema gjorde inte saken bättre. Jag ville bara vända mig i sängen och sova lite till, men det var inte möjligt. För att kunna fungera den dagen så visste jag att jag behövde ge mig ut på en ordentlig löprunda, även om det var kallt och inte alls det jag ville göra. 

 

Har du nånsin känt det samma? Att veta vad man borde göra för att må bättre, och att verkligen göra det, är inte alltid samma sak. Jag måste erkänna att jag inte alltid har gjort vad jag borde göra, men den morgonen gjorde jag det. 

 

När jag vände mig i sängen så bländades jag av den starka morgonsolen. Det var som att solens intensitet och energi fyllde hela min kropp, och behovet av att gå ut övervann min trötthet och bristande lust att göra någonting. Jag hade inte mycket tid, så jag tog snabbt på mig mina joggingkläder och gav mig av nedför vägen. Vilken dag! Det var kallt och blåsigt, men det starka solljuset gav mycket energi. 

 

Jag passerade förbi en häck med söderläge. Vid häckens fot, där snön hade börjat smälta, så kom det överallt upp små gula vintergäck och vita snödroppar. De hade också fått energi av ljuset och värmen från den sena vinter- eller tidiga vårsolen (beroende på hur man ser det). När jag sprang förbi och andades in den friska morgonluften, så kändes det som att jag ck ny livskraft tillsammans med de tidiga vårblommorna. 

 

Ofta, när vi tänker på en nystart, eller att börja med nya och bättre vanor, så tänker vi ofta på det nya året och nyårslöftena. Ja, det är ett bra tillfälle att se tillbaka på det gångna året och att se framåt, hur vi kan bli bättre under det nya året. Men för min del är våren förändringens tid, en tid för det nya livet — en tid full av energi. När jag ser naturen runt omkring mig vakna upp till nytt liv, så får jag också ny livskraft och det blir mycket lättare att göra det som jag vet är bra för mig — särskilt sådant som motion och fysisk aktivitet. 

 

Varför inte dra nytta av denna årstiden och låta naturens energi också ge dig energi. Låt våren bli till en nystart för dig, och början till nya och bättre vanor — eller ett bra tillfälle att njuta av de goda vanor som du redan har etablerat. 

 

Så ge dig ut, rör på dig och njut av solen! 

 

cn_100x100

Claus Nybo

Chefredaktör

 

Wishful thinking and alcohol!

While many people believe that drinking a glass of wine with dinner will help in the fight against heart disease or at least would like to believe it, a recent study published in the Journal of Studies on Alcohol and Drugs, is questioning the proclaimed benefits of moderate alcohol consumption. Analyzing the findings of 45 studies that included over 3 million people, they found that there was no conclusive health benefit for moderate drinking.

 

But what about the previous research? Previous studies found that moderate alcohol drinkers may have lower heart disease rates than non-drinkers. Based on this, the conclusion is drawn that drinking alcohol helps to protect against heart disease. This new study brings out several weaknesses in that assumption. A key point is that the group classified as “non-drinkers” in the earlier studies may actually be previous drinkers who quit because their health became poor.  So a plausible scenario would be that older people with poor health may be more likely to stop drinking because of their health, while healthier older people may be more likely to drink wine with dinner. So the cause-effect relationship may actually be reversed: older people drinking wine (or rather still drinking wine) may be more a result of their better health and not the cause for it.

 

As one of the key researchers states, “The notion that one or two drinks a day is doing us good may just be wishful thinking,”1

 

Reference:

1. Stockwell, T. (2017) Moderate Drinking May Not Ward Off Heart Disease. Journal of Studies on Alcohol and Drugs News. Retrieved from http://www.jsad.com/page/news/may2017

 

Source:

Journal of Studies on Alcohol and Drugs News. Moderate Drinking May Not Ward Off Heart Disease. Retrieved from http://www.jsad.com/page/news/may2017

Wishful thinking and alcohol!

Mange tror at et glass vin til middagen kan bidra til kampen mot hjertesykdom, eller de vil i det minste gjerne tro at det er slik det forholder seg. Men en ny studie i Journal of Studies on Alcohol and Drugs reiser spørsmål ved de antatte positive sidene av et moderat alkoholforbruk. Man analyserte resultatene av 45 studier som omfattet over 3 millioner mennesker og fant at moderat drikking ikke ga noen klar helsebringende gevinst.

 

Men hva med tidligere forskning? Tidligere studier viste at folk som drakk moderate mengder alkohol kan ha mindre hjertesykdom enn ikke-drikkere. Ut fra dette trekker man konklusjonen
at alkoholholdige drikker beskytter mot hjertesykdom. Den nye studien viser at det er ere svakheter ved den antakelsen. Et sentralt punkt er at den gruppen som klassi seres som “ikke-drikkere” i de tidligere studiene faktisk kan være tidligere drikkere som slutter fordi de kk dårlig helse. Så et sannsynlig hendelsesforløp vil være at eldre med dårlig helse kan være mer tilbøyelige til å slutte å drikke på grunn av helsen mens friskere eldre kan være mer tilbøyelige til å drikke vin til middagen. Sammenhengen mellom årsak og virkning kan faktisk være den motsatte: Når eldre drikker vin (eller fortsatt drikker vin), kan det være mer et resultat av bedre helse enn årsaken til det.

 

Som en av de mest sentrale forskerne sier det: “Tanken om at et par drinker om dagen er godt for oss, kan være ren ønsketenkning.”1

 

Påstanden om at alkohol er gunstig for helsen ble også utfordret i en rapport lagt frem for den svenske legeforeningens medisinske landsmøte i 2014.

 

Henvisning:

1. Stockwell, T.: (2017) Moderate Drinking May Not Ward Off Heart Disease. Journal of Studies on Alcohol and Drugs News. Hentet fra http://www.jsad.com/page/news/may2017.

 

Kilder:

Journal of Studies on Alcohol and Drugs News. Moderate Drinking May Not Ward Off Heart Disease. Hentet fra http:// www.jsad.com/page/news/may2017 Svenska Läkaresällskapet (2014). Ny rapport: Brister i forskning om alkoholens positiva hälsoeffekter. http://www.sls.se/Aktuellt/Debatt/Alkoholen-och- samhallet-2014/

Wishful thinking and alcohol!

Medan många människor tror att ett glas vin till maten motverkar hjärtsjukdomar, eller åtminstone gärna vill tro det, så ifrågasätter en studie som nyligen gjorts och publicerats i Journal of Studies on Alcohol and Drugs, de påstådda fördelarna med en måttlig alkoholkonsumtion. När man analyserade resultaten från 45 studier som innefattade över 3 miljoner människor, så fann man att det inte fanns några avgörande hälsofördelar med ett måttligt drickande.

 

Men hur är det då med tidigare forskning? Tidigare studier har funnit att människor som dricker måttliga mängder alkohol kan ha en lägre förekomst av hjärtsjukdomar än personer som inte dricker alls. Därför drar man slutsatsen att alkohol skyddar mot hjärtsjukdomar. Den nya studien tar fram era svagheter i detta antagande. En nyckelfaktor är att den grupp som klassi ceras som icke alkoholkonsumenter i tidigare studier faktiskt kan ha varit personer som tidigare druckit men som slutat på grund av dålig hälsa. En möjlig förklaring kan därför vara att det är troligare att äldre personer med dålig hälsa slutar dricka av hälsoskäl, och att det är mer troligt att friskare äldre dricker vin till maten. Så egentligen kan man kanske vända på förhållandet mellan orsak och verkan: Äldre personer som dricker vin gör det därför att de är friskare; inte att de är friskare därför att de dricker vin.

 

En av forskarna säger: ”Uppfattningen att ett eller två glas om dagen är bra för oss kanske bara är ett önsketänkande.”1

 

Påståendet att alkohol skulle vara bra för hälsan ifrågasattes också i en rapport som presenterades vid Svenska Läkaresällskapets Medicinska Riksstämma 2014.

 

Referens:

1. Stockwell, T. (2017). Moderate Drinking May Not Ward Off Heart Disease. Journal of Studies on Alcohol and Drugs News. http://www.jsad.com/page/news/maj2017.

 

Källor:

Journal of Studies on Alcohol and Drugs News. Moderate Drinking May Not Ward Off Heart Disease. Hämtat från http:// www.jsad.com/page/news/may2017 Svenska Läkaresällskapet (2014). Ny rapport: Brister i forskning om alkoholens positiva hälsoeffekter. http://www.sls.se/Aktuellt/Debatt/Alkoholen-och- samhallet-2014/

LifeStyleTV provides relevant, meaningful and life-changing programing 24x7 to Scandinavia. Our lifestyle focused and Bible-based programs seek to bring life together, as a whole ­– physically, mentally and spiritually.


Follow us at:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Want to help by giving a donation?

  • Sweden:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norway:

  • Bank account: 9041.22.86196

  • Denmark:

  • Bank account: 0890-0001047368

  • USA: Tax-deductible donation

  • Internationally: Bank transfer


  • Want to support monthly?

  • LifeStyleTV Faith Partner

  ©2018 LifeStyleTV