LifeStyleTV | TV For body, mind and soul
Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for body, mind and soul

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

Take the Stairs for Better Health

You walk into an office building or hotel and need to get to an upper floor. Do you look around for the elevator or head for the stairs?

 

Most people choose the elevator, even though using the stairs would not take much longer. But if you do choose to take the stairs, you’ll be adding some exercise to your outing. And your heart will reap the benefit. In a recent study, people who climbed a few flight of stairs for a total of 13,5 minutes a day over six weeks lowered their resting heart rate and increased their good cholesterol level.

 

Taking the stairs instead of the elevator can also help you lose weight. Walking up the stairs burns three times more calories than riding the elevator. And you don’t need any special equipment or gym membership to do it.

 

American Council on Exercise and American Journal of Preventive Medicine.

 
Source: Wellsource, Inc. Used with permission.

Satellite signal changes to Mpeg4

 

On January 10, 2019 LifeStyleTV will change the format of our satellite signal from Mpeg2 to Mpeg4. Most viewer will not notice anything. But a few viewer may need to update their receiver. So if you lose the single from satellite after January 10, then this is most likely the reason. The channel will still have all the same settings as before, and no change is needed if you already have an Mpeg4 receiver (most newer receivers are Mpeg4 — if your receiver takes HD channels, then there is no problem).

 

What do you have to change? You only have to change the receiver! The satellite dish, LMB and everything else is the same. Here is an idea of a receiver for under 600 kr, from Kell & Company.

 

Make sure your receiver is compatible!

Via satellite

Free-to-air:
Satellite: THOR 6

Position: 1° West

Transponder: A02
Downlink frequency: 10716 MHz
Downlink polarisation: Horizontal
Symbol rate: 24,5 Msym/sec
Forward Error Correction: 7/8
DVB-S, QPSK

Satellite signal changes to Mpeg4

 

Den 10. januar 2019 vil LifeStyleTV endre formatet til vårt satellittsignal fra Mpeg2 til Mpeg4. De fleste seer vil ikke legge merke til noe. Men noen få seer må kanskje oppdatere mottakeren sin. Så hvis du mister singelen fra satellitt etter 10. januar, er dette mest sannsynlig årsaken. Kanalen vil fortsatt ha alle de samme innstillingene som før, og ingen endring er nødvendig hvis du allerede har en Mpeg4-mottaker (de fleste nyere mottakere er Mpeg4 – hvis mottakeren tar HD-kanaler, så er det ikke noe problem).

 

Hva må du endre? Du må bare endre mottakeren! Parabolantenne, LMB og alt annet er det samme. Her er en ide om en mottaker for under 600 kr fra Kell & Company.

 

Pass på at mottakeren din er kompatibel!

Via satellitt

Gratiskanal:

Satellite: THOR 6

Position: 1° West

Transponder: A02

Downlink frequency: 10716 MHz

Downlink polarisation: Horizontal

Symbol rate: 24,5 Msym/sec

Forward Error Correction: 7/8

DVB-S, QPSK

Satellite signal changes to Mpeg4

 

Den 10 januari 2019 kommer LifeStyleTV att ändra formatet på vår satellitsignal från Mpeg2 till Mpeg4. De flesta tittare kommer inte märka något. Men några tittare kanske behöver uppdatera sin mottagare. Så om du förlorar singeln från satellit efter den 10 januari, så är detta troligtvis orsaken. Kanalen har fortfarande samma inställningar som tidigare och ingen förändring behövs om du redan har en Mpeg4-mottagare (de flesta nyare mottagare är Mpeg4 – om din mottagare tar HD-kanaler, så är det inget problem).

 

Vad måste du ändra? Du behöver bara byta mottagare! Parabolantenn, LMB och allt annat är desamma. Här är en idé för en mottagare till under 600 kr, från Kell & Company.

 

Se till att din mottagare är kompatibel!

Satellit inställningar

Gratis kanal:

Satellite: THOR 6

Position: 1° West

Transponder: A02

Downlink frequency: 10716 MHz

Downlink polarisation: Horizontal

Symbol rate: 24,5 Msym/sec

Forward Error Correction: 7/8

DVB-S, QPSK

Triangelos Christmas Concert

 

Klicka på spela för att spela upp video. Njut av! // Click play to play video. Enjoy!

 

Triangelos Christmas Concert

 

Klicka på spela för att spela upp video. Njut av! // Click play to play video. Enjoy!

 

Triangelos Christmas Concert

 

Klicka på spela för att spela upp video. Njut av! // Click play to play video. Enjoy!

 

LifeStyleVIEW No. 3, 2018

Prenumerera

Nå har neste utgave av LifeStyleVIEW magasinet kommet ut, og for å gi deg en smak av innholdet, kan du lese lederen her.

ET NYTT KAPITTEL

Det er 20 år siden min kone Theresa og jeg flyttet til Starrarp i Skåne – vårt første virkelige hjem sammen som et par. Vi stortrivdes der og trodde at vi aldri ville flytte derfra. Det var der vi startet LifeStyleTV for 13 år siden. Driften har vokst gjennom disse årene og vi planla å utvide og bygge et nytt anlegg på markene like ved.

 

Som mennesker er vi ofte redd for forandring. Vi liker det kjente, det vi er fortrolig med – det gir oss en følelse av trygghet. For mange er tanken om å flytte, bytte jobb, starte på en ny skole osv. bare for overveldende og fylt med usikkerhet. Og jo lenger man har vært på et sted, desto vanskeligere blir det å flytte. Men en forandring kan også ha positive sider. Det kan gi nye muligheter, hjelpe oss å starte et nytt kapittel i livet, legge om gamle vaner, foreta nye livsstilsvalg, få nye ideer og inspirasjon.

 

Det å skulle flytte LifeStyleTV fra Skåne til Värmland var en stor beslutning å ta, og slett ikke lett. På denne tiden for bare ett år siden hadde vi ingen anelse om at vi skulle flytte til et helt nytt sted, og hvis vi hadde visst det, ville det ha overveldet oss. Men vi gleder oss til å ta fatt på de nye mulighetene og starte et nytt kapittel for LifeStyleTV. Vi har allerede blitt godt mottatt, og den varme og åpenhet som folk viser i området rundt vårt nye anlegg, Hagegården, har gjort inntrykk på oss. Til alle våre nye naboer sier vi: Vi gleder oss til å treffe dere og bli kjent med dere.

 

Og til alle i Skåne som vi har lært å kjenne personlig eller gjennom LifeStyleTV: Takk for de gode årene vi har hatt sammen og for vennskapet. Hold kontakten og fortsett å følge oss på LifeStyleTV og i LifeStyleVIEW. Les mer om LifeStyleTVs nye hjem, Hagegården, på side 14. Sett av litt tid i denne travle juletiden og hygg deg med bladet – og ikke vær redd for forandringer!

 

cn_100x100

Claus Nybo

Ansvarlig redaktør

LifeStyleVIEW No. 3, 2018

Subscribe for free!

The new issue of our LifeStyleVIEW magazine is now out! Make sure to get your copy in Swedish or Norwegian, or give it to a friend.

LifeStyleVIEW No. 3, 2018

Prenumerera

Nu har den nästa utgåva av LifeStyleVIEW-tidningen kommit ut, och för att ge ett smakprov på innehållet kan du läsa ledaren här.

ETT NYTT KAPITEL

Det är 20 år sedan min fru Theresa och jag flyttade till Starrarp i Skåne — vårt första riktiga hem tillsammans som ett par. Vi älskade att vara där och trodde aldrig att vi skulle flytta. Det var där vi startade LifeStyleTV för 13 år sedan. Eftersom verksamheten har vuxit under åren som gått, planerade vi att expandera och bygga en ny anläggning på en angränsande tomt.

 

Vi människor är ofta rädda för förändring. Vi tycker om det välbekanta, det vi känner till, som ger oss en känsla av trygghet. För många är tanken på att flytta, byta jobb, börja på en ny skola, etc. alldeles för överväldigande och fylld av osäkerhet. Och ju längre man har varit på samma plats, desto svårare är det att flytta. Men förändringar kan även ha positiva aspekter. Det kan ge nya möjligheter, hjälpa oss att starta ett nytt kapitel i livet, förändra gamla vanor, göra nya livsstilsval, ge nya idéer och inspiration.

 

Det var ett stort beslut att flytta LifeStyleTV från Skåne till Värmland, och definitivt inte lätt. För bara ett år sedan hade vi ingen aning om att vi skulle flytta till en helt ny plats, och om vi hade vetat det skulle vi ha varit helt överväldigade. Men vi ser fram emot att anamma de nya möjligheterna och börja på ett nytt kapitel för LifeStyleTV. Vi har redan blivit väl mottagna och är imponerade över den öppna och välkomnande andan från människorna i grannskapet runt vår nya anläggning, Hagegården. Vi ser verkligen fram emot att få träffa och lära känna alla våra nya grannar.

 

Till alla i Skåne som vi har lärt känna personligen, eller genom LifeStyleTV, riktar vi vårt tack för de goda tider vi har haft tillsammans och för er fina vänskap. Håll kontakten och fortsätt att följa oss på LifeStyleTV och i LifeStyleVIEW. Läs mer om LifeStyleTVs nya hem, Hagegården, på sidan 14. Ta dig tid att njuta av tidningen i denna hektiska juletid, och var inte rädd
för förändring!

 

cn_100x100

Claus Nybo

Chefredaktör

 

Hagegården – Our new studio

HAGEGÅRDEN EN FORTID MED EN FREMTID!

I SOMMER FLYTTET LIFESTYLETV SIN VIRKSOMHET OG STUDIO FRA SKÅNE TIL VÄRMLAND MED EN VISJON OM Å UTVIDE SITT OMFANG OG INNFLYTELSE FOR MER EFFEKTIVT Å INSPIRERE MENNESKER TIL EN SUNNERE OG MER AKTIV OG MENINGSFYLT LIVSSTIL.

 

TEKST CLAUS NYBO

 

Hagegården_WEB_presentation_002

 

I 13 år har LifeStyleTV vært satellittstasjon og kringkastet et budskap om håp og inspirasjon som skal hjelpe seerne å finne mening og glede i livet gjennom en balansert livsstil med fysisk, mental og åndelig aktivitet. Planene om å bygge et helt nytt studio på vårt tidligere tilholdssted i Skåne var nesten sluttført, men det virket som om en guddommelig hånd hadde andre og større planer. Forsynet viste oss en eiendom som var til salgs i Värmland og hadde en bygning som passet perfekt til LifeStyleTVs voksende behov. Studioanlegget på Hagegården er i seg selv fantastisk, og sammen med de vakre omgivelsene ville det ha vært grunn god nok til å rettferdiggjøre flytting, men når man ser på Hagegårdens historie og opprinnelige formål, oppdager man en større plan.

 

Midt på 1980-tallet fikk den berømte svenske operasangeren Håkan Hagegård en idé som ble utgangspunktet for Hagegården Music Center, som han bygget og åpnet i 1992. ‘‘Min idé er å hjelpe kunstnere å leve sunt så de kan bidra til en sunn verden.’’ Tanken var så unik at New York Times skrev en artikkel om Hagegårds idé i 1997. ‘‘Han hadde en blomstrende karriere, men han så de farene som yrket hans bød på: kommersialisme, ensomhet og til slutt utbrenthet. Midt på 1980-tallet ble han inspirert av den amerikanske psykiateren Peter Ostwald, som hadde stått i spissen for et holistisk medisinsk støtteprogram for scenekunstnere. ‘Han sa at det faktisk var fysisk nødvendig å skru ned tempoet,’ sa Hagegård. ‘Kroppen og hjernen må ha hvile så de kan produsere de kjemikaliene du trenger for å tenke nye tanker. Ellers driver du bare og stokker om på og resirkulerer de samme gamle tankene.’ ’’1

 

Hagegården_WEB_presentation_003

 

Hagegården_WEB_presentation_004

 

LifeStyleTVs kjøp av Hagegården gir oss en unik anledning til å realisere en større plan ved å forene LifeStyleTVs visjon og mediekompetanse med Hagegårdens historie slik at man får et kombinert livsstilsretrettsenter og et media- og musikksenter. Dette blir et sted hvor gjestene kan oppleve betydningen av en balansert livsstil og hvor kreativitet og ideer til TV-programmer om livsstil kan få fritt spillerom.

 

Hagegården_WEB_presentation_008

 

Hagegården_WEB_presentation_007

 

Carl-Axel og Siv Engstad har de siste ti årene drevet stedet som hotell- og konferansesenter under navnet ENGgården. I denne tiden har de gjort mye for å friske opp interiøret og gi det et utseende som er mer moderne skandinavisk, men også skånsomt i tråd med det opprinnelige designet. Carl-Axel er maler og musiker og har holdt den kunstneriske pro len levende med mange kunstutstillinger og musikkarrangementer.

 

Det er med en viss ydmykhet at vi trer inn i dette fantastiske anlegget med så mye historie. Vi vil bygge på fortiden og gå fremtiden i møte med en visjon om hva stedet kan bli til. Med Håkan Hagegårds velsignelse har vi besluttet å gå tilbake og ta i bruk det opprinnelige navnet Hagegården som stedsnavn for LifeStyleTVs nye virksomhet.

 

Hagegården_WEB_presentation_005

 

Hagegården_WEB_presentation_012

 

En av de større produksjonene som planlegges for neste år, er en TV-serie i reality-stil som følger cirka tolv personer i ti dager mens de gjennomgår en radikal livsstilsendring på Hagegården. I denne live-in livsstilsøkten blir det masser av aktiviteter, læring og tid til å slappe av og komme seg etter verdens stress. Deltakerne, eller gjestene som vi helst kaller dem, kommer til oss med ulike livsstilsrelaterte utfordringer og tilstander – som diabetes, overvekt, høyt blodtrykk eller stress. Vi vil se hva som kan gjøres for at de skal få bedre helse ved å føre dem sammen med noen av de beste og mest erfarne leger og medisinske fagfolk som nnes og gjennomføre en drastisk livsstilsendring i Hagegårdens vakre omgivelser. I denne realityserien følger vi med på deres utfordringer og suksesser og håper å oppdage noen praktiske tips som alle kan følge i sitt eget liv for å få det bedre og unngå mange av de livsstilsrelaterte sykdommene som hjemsøker vestlige samfunn i vår tid.

 

Følg oss på LifeStyleTV og i LifeStyleVIEW idet vi innleder dette nye og spennende opplegget på Hagegården!

 

Hagegården_WEB_presentation_013

 

Henvisning: 1. Cori Ellison: A Swedish opera star who is serious about the health of burned-out artists. New York Times Dec. 14, 1997. https://www.NYTimes.com/1997/12/14/ arts/a-swedish-opera-star-who-is-serious-about-the-health- of-burned-out-artists.html

 

UNIK MULIGHET!

Vi er på utkikk etter deltakere til den nye realityserien og trenger folk med en historie og livsstilsrelatert helseproblem. Er du interessert i å være en av de 12 deltakerne? Skriv til oss og fortell litt om deg selv og hvorfor du bør velges ut til denne spesielle serien.

 

Hagegården_WEB_presentation_009

 

Hagegården_WEB_presentation_010

 

LifeStyleTV provides relevant, meaningful and life-changing programing 24x7 to Scandinavia. Our lifestyle focused and Bible-based programs seek to bring life together, as a whole ­– physically, mentally and spiritually.


Follow us at:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

 • Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Want to help by giving a donation?

  • Sweden:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norway:

  • Bank account: 9041.22.86196

  • Denmark:

  • Bank account: 0890-0001047368

  • USA: Tax-deductible donation

  • Internationally: Bank transfer


  • Want to support monthly?

  • LifeStyleTV Faith Partner

  ©2019 LifeStyleTV