LifeStyleTV | TV For body, mind and soul
Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for body, mind and soul

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

Take the Stairs for Better Health

You walk into an office building or hotel and need to get to an upper floor. Do you look around for the elevator or head for the stairs?

 

Most people choose the elevator, even though using the stairs would not take much longer. But if you do choose to take the stairs, you’ll be adding some exercise to your outing. And your heart will reap the benefit. In a recent study, people who climbed a few flight of stairs for a total of 13,5 minutes a day over six weeks lowered their resting heart rate and increased their good cholesterol level.

 

Taking the stairs instead of the elevator can also help you lose weight. Walking up the stairs burns three times more calories than riding the elevator. And you don’t need any special equipment or gym membership to do it.

 

American Council on Exercise and American Journal of Preventive Medicine.

 
Source: Wellsource, Inc. Used with permission.

Hope in the dark

Prenumerera

Nu har den nästa utgåva av LifeStyleVIEW-tidningen kommit ut och för att ge ett smakprov på innehållet kan du läsa ledaren här.

Hope in the dark

The days are short, and for many people it is dark both when they leave for work in the morning, and when they come home in the afternoon. We long for the sun! It’s no wonder that there is so much seasonal depression in Scandinavia during the winter months. But could there be other deeper reasons for the increase in depression that we are experiencing around us?

 

In this issue of LifeStyleVIEW we will look more at depression and why we get it. We will also look at an often-related area — addiction, and how we can break its chains of bondage. Even if you are so fortunate not to be affected by depression or addiction, you probably know someone who could use help and encouragement. Remember, there is always hope, even when everything around and within seems hopeless!

 

Our mission at LifeStyleTV is to inspire people to a more active and healthy lifestyle, and to find joy, meaning and purpose in life. To that end, we constantly strive to develop new and attractive programs and resources. We are therefore very excited that in November we could break ground for a new TV-studio and media center at LifeStyleTV, which we believe will greatly strengthen our ability to fulfill our mission and touch more people.

 

The hours of daylight may be few, but rest assured that at LifeStyleTV we will keep the light on to continuously bring you new and interesting articles and programing. So when it’s gray and dark outside, sit back and relax with a copy of LifeStyleVIEW, or turn the channel to LifeStyleTV. There are many programs in our on-demand video library on the internet to explore as well.

 

cn_100x100

Claus Nybo

Chefredaktör

Hope in the dark

Prenumerera

Nu har den nästa utgåva av LifeStyleVIEW-tidningen kommit ut och för att ge ett smakprov på innehållet kan du läsa ledaren här.

Håp i mørket

Dagene er korte, og for mange er det mørkt både når de går på jobb om morgenen og når de kommer hjem om ettermiddagen. Vi lengter etter solen! Det er ikke rart det er så mye vinterdepresjon i Skandinavia. Men kan det finnes andre og dypere grunner til den økningen i depresjon som vi opplever rundt oss?

 

I dette nummeret av LifeStyleVIEW vil vi se mer på depresjon og hvorfor vi får det. Vi skal også se på et tema som ofte er relatert – avhengighet, og hvordan vi kan bryte dens lenker. Kanskje er du så heldig at du ikke blir påvirket verken av depresjon eller avhengighet, men du kjenner sikkert noen som kunne ha bruk for hjelp og oppmuntring. Husk, det finnes alltid håp, også når alt rundt oss og inni oss virker håpløst!

 

Vårt mål på LifeStyleTV er å inspirere folk til en sunnere og mer aktiv livsstil, og til å finne glede, mening og formål i livet. Med det for øye bestreber vi oss hele tiden på å utvikle nye og attraktive programmer og ressurser. Derfor er vi veldig glad for at vi i november kunne ta første spadestikk til et nytt tv-studio og mediesenter for LifeStyleTV. Vi tror dette vil bidra sterkt til at vi kan oppfylle vårt oppdrag og få kontakt med flere mennesker.

 

Dagslyset varer kanskje ikke så lenge nå, men du kan stole på at lyset på LifeStyleTV er tent hele vinteren så at vi kan produsere nye og interessante artikler og programmer for deg. Når det er grått og mørkt ute, så len deg tilbake og slapp av med et nummer av LifeStyleVIEW, eller slå på kanalen til LifeStyleTV. Vi har også mange programmer som du kan utforske i vårt on-demand videobibliotek på nettet.

 

cn_100x100

Claus Nybo

Chefredaktör

Hope in the dark

Prenumerera

Nu har den nästa utgåva av LifeStyleVIEW-tidningen kommit ut och för att ge ett smakprov på innehållet kan du läsa ledaren här.

Hopp i mörkret

Dagarna är korta, och för många människor är det mörkt både när de går till jobbet på morgonen och när de kommer hem på eftermiddagen. Vi längtar efter solen! Det är inte att undra på att det finns så mycket årstidsdepressioner i Skandinavien under vintermånaderna. Men kan det möjligen finnas några djupare orsaker till den ökning av depressioner som vi upplever runt omkring oss?

 

I detta nummer av LifeStyleVIEW tittar vi närmare på depression och varför vi utsätts för det. Vi ska också titta på ett ofta närliggande problem – beroende, och hur vi kan bryta dess fängslande band.  Även om du är så lyckligt lottad att du inte är påverkad av depression eller beroende, känner du troligtvis någon som skulle bli glad för lite hjälp och uppmuntran. Kom ihåg att det alltid finns hopp, även när allt runt omkring och inom oss verkar hopplöst!

 

Vår uppgift på LifeStyleTV är att inspirera människor till en mer aktiv och hälsosam livsstil, och till att finna livsglädje, mening och syfte med livet. Därför strävar vi hela tiden efter att utveckla nya och attraktiva program och resurser. Av den orsaken är vi väldigt glada över att vi i november kunde bryta mark för en ny TV-studio och mediecenter på LifeStyleTV, vilket vi är övertygade om kommer att styrka vår förmåga att uppfylla vår mission och beröra ännu fler människor.

 

Timmarna med dagsljus kanske inte är så många, men var säker på att LifeStyleTV kommer att ha ljuset på hela vintern för att fortsätta producera nya och intressanta artiklar och program för dig. Så när det är grått och mörkt ute, sätt dig då ner och koppla av med en LifeStyleVIEW tidning, eller se på LifeStyleTV via satellit eller Internet. Det finns också många program att utforska i vårt on-demand videobibliotek på vår hemsida.

 

cn_100x100

Claus Nybo

Chefredaktör

A dream becomes reality!

Første spadestikket til LifeStyleTVs nye TV-studio!

 

Søndag 5. november tok LifeStyleTV første spadestikk til et helt nytt TV-studio. Dette var en spesiell dag for stasjonen som har sendt livsstilsprogrammer døgnet rundt siden januar 2006. Nå som alle nødvendige byggetillatelser er i boks, er dette begynnelsen på et nytt og viktig kapittel i LifeStyleTVs historie. «Vi har drømt om og bedt for denne dagen i mange år,» sa Claus Nybo, grunnlegger og leder av LifeStyleTV, «og nå går det i oppfyllelse – fantastisk!»

 

Det nye studioet på 950 m2 er planlagt innviet i august 2018 og vil gi LifeStyleTV muligheten til å produsere et bredere utvalg og et større antall programmer enn det som har vært mulig i det lille studioet som stasjonen har operert fra de første tolv årene. I sine innledende kommentarer under seremonien minnet Claus de tilstedeværende om at LifeStyleTV alltid har vært et prosjekt bygget på tro, helt avhengig av Gud: «Når Gud kaller oss, er det ikke alltid vi har alt det vi trenger, men Gud gir oss det.»

 

Til stede ved seremonien var samarbeidspartnere og noen av vertene som har jobbet hardt for å realisere visjonen bak LifeStyleTV. «Det har vært en glede å se LifeStyleTV vokse og å samarbeide med dere om oppdraget,» sa Tor Tjeransen, leder for Hope Channel Norway, i en hilsen til publikum.

 

Jan Gunnar Wold, kommunikasjonsleder for Syvendedags Adventistkirken i Danmark, understreket at LifeStyleTVs arbeid ikke handler om datamaskiner og kameraer, men om mennesker.

 

Dette istemte også Jonathan Karlsson og Dan Millares, som lenge har vært programverter på LifeStyleTV. De fortalte om seere de har hatt kontakt med og om hvordan LifeStyleTVs programmer har påvirket og forandret deres liv.

A dream becomes reality!

Groundbreaking for a new TV-studio at LifeStyleTV!

 

Sunday November 5 LifeStyleTV broke ground for a brand-new TV-studio. This was a special day in the life of the station that has been airing lifestyle programming 24×7 since January 2006. With all the necessary building permits in hand, this is the beginning of a new and important chapter in the history of the LifeStyleTV. “We have dreamed off and prayed for this day for many years,” exclaims Claus Nybo, founder and leader of LifeStyleTV, “and now it is becoming reality — Amazing!”

 

The 950 m2 new studio slated to be inaugurated in August 2018, will give LifeStyleTV the possibility to produce a greater variety and quantity of programming than has been possible in the tiny studio the station has been operating out of for the first 12 years. In his opening remarks at the groundbreaking ceremony, Claus reminded those present that LifeStyleTV has always been a faith project totally dependent on God; “when God calls us, we may not have everything we need, but God will provide.”

 

Present at the groundbreaking ceremony were partner representatives and some of the hosts who have worked hard to realize the vision behind LifeStyleTV. “It has been a joy to see LifeStyleTV grow and a joy to partner with you in the mission,” said Tor Tjeransen, Director of Hope Channel Norway, in his remarks to the audience gathered.

 

Jan Gunnar Wold, Communication Director of the Danish Seventh-day Adventist Church, stressed that the work of LifeStyleTV is not about computers and cameras, but about people.

 

To that sentiment, Jonathan Karlsson and Dan Millares, long-time program hosts at LifeStyleTV, related stories of viewers they have had contact with and how LifeStyleTV’s programing has impacted and changed their lives.

A dream becomes reality!

Nytt TV-studio för LifeStyleTV!

 

Söndagen den 5 november, bröt LifestyleTV ny mark för en alldeles ny TV-studio. Detta var en speciell dag för TV-kanalen som sänt livsstilsprogram dygnet runt sedan januari 2006. Med alla nödvändiga bygglov i handen, är detta en början till ett nytt och viktigt kapitel i LifeStyleTV:s historia. “Vi har drömt och bett om denna dag i många år”, sade Claus Nybo, grundare och ledare för LifestyleTV, “och nu håller det på att bli verklighet – fantastiskt!”

 

Den 950 m2 nya studio och mediacenter, som planeras att invigas i augusti 2018, kommer att ge LifeStyleTV möjlighet att producera ett större antal program med större variation än vad som varit möjligt i den lilla studio man har arbetat utifrån under de första tolv åren. I sitt öppningstal vid ceremonin då det första spadtaget togs, påminde Claus de närvarande om att LifeStyleTV alltid har varit ett trosprojekt, som varit helt beroende av Gud; “när Gud kallar oss, kanske vi inte har allt som behövs, men Gud kommer att förse oss.”

 

Närvarande vid spadtagsceremonin fanns representanter för olika partners och några av de värdar som arbetat hårt för att förverkliga visionen bakom LifeStyleTV. “Det har varit en glädje att se LifeStyleTV växa och att samarbeta med er i ert uppdrag”, sade Tor Tjeransen, ledare för Hope Channel, Norge, i sitt tal till de närvarande.

 

Jan Gunnar Wold, kommunikationsledare för Sjundedags Adventistsamfundet i Danmark, betonade att arbetet med LifeStyleTV inte handlar om datorer och kameror, utan om människor.

 

För att ge eftertryck åt denna uppfattning, kunde Jonathan Karlsson och Dan Millares, som under lång tid varit värdar på LifeStyleTV, återge berättelser om tittare som de haft kontakt med och som berättat hur LifeStyleTV:s program påverkat och förändrat deras liv.

LifeStyleVIEW No. 3, 2017

Subscribe for free!

The new issue of our LifeStyleVIEW magazine is now out! Make sure to get your copy in Swedish or Norwegian, or give it to a friend.

LifeStyleVIEW No. 3, 2017

Prenumerera

Nu har den neste upplagan av tidningen LifeStyleVIEW kommit ut och för att ge ett smakprov på innehållet kan du här läsa ledaren.

Det gjelder å prioritere!

De este ting i livet krever en smule innsats og prioritering. Slik er det også med det vi liker og gjerne vil gjøre mer av. Jeg elsker kanopadling, og da jeg ble 40, kk jeg en kano av familien. Det var supert. Den første sommeren var jeg mye på vannet, men det tar tid og krefter å nne frem kanoen, legge den på taket, kjøre til sjøen og dra den ned til vannet. Til tross for den gleden det gir å være ute på vannet, blir det til at jeg bruker den stadig mindre. Jeg er sikker på at dette er noe du kjenner igjen fra et eller annet i ditt eget liv.

 

Slik er det også med mennesker og vennskap. Det tar tid å holde liv i forholdet. Samme hvor stor pris vi setter på å være sammen med vennene våre, må det prioritering til for at det skal bli noe av det. For vi har det travelt, og livet er så fullt av aktiviteter. Når man taler med folk som kommer til slutten av livet, får man ofte høre at det ikke er det de ikke kk se, oppleve eller eie som de er lei seg for. Det er den tiden de ikke var sammen med familie og venner.

 

En av vår tids største utfordringer er ensomhet, enda vi er omgitt av mennesker hele tiden. Vi er ikke gode til relasjoner – virkelige ansikt-til-ansikt-relasjoner.

 

Venner som bryr seg, er der for deg når du gjennomlever vanskelige stunder og trenger dem: når du bare ønsker at noen ville gi deg en klem og ta tid til å snakke, eller bare være der, selv om de ikke kan gjøre noe fra eller til med det du gjennomlever. En som ringer eller skriver et oppmuntrende ord.

 

Det er noe toveis over vennskap, du kan ikke forvente bare å motta. Du må også gi! Jo mer du gir, desto mer får du – på alle måter. Det å gi er berikende for giveren.

I dette nummeret håper jeg at du nner tips og tankevekkende stoff som kan oppmuntre deg til å prioritere og styrke dine relasjoner. Så legg vekk telefonen og sett av tid til en venn. Og hvorfor ikke gi dem et av abonnementskortene i bladet og fortelle dem hvorfor du liker LifeStyleVIEW. Dette er en n gave til en som betyr noe for deg!

cn_100x100

Claus Nybo

Chefredaktör

LifeStyleVIEW No. 3, 2017

Prenumerera

Nu har den nästa utgåva av LifeStyleVIEW-tidningen kommit ut och för att ge ett smakprov på innehållet kan du läsa ledaren här.

 

Det handlar om att prioritera!

De flesta saker i livet kommer inte utan en viss ansträngning och prioritering. Och detta gäller även saker som vi tycker om och skulle vilja göra mer av. Jag älskar att paddla kanot, och när jag fyllde 40 år ck jag till och med en kanot från min familj. Det var fantastiskt. Den första sommaren var jag ofta vid sjön, men det tar tid och är jobbigt att ta fram kanoten, få upp den på biltaket, köra till sjön och sedan få ner kanoten till vattnet. Trots det nöje som jag får ut av att vara ute på vattnet, så nner jag att jag använder kanoten mindre och mindre. Jag är säker på att du kan relatera till ett sådant scenario i någon del av ditt eget liv.

 

Det är precis likadant med människor och vänskapsrelationer. Det tar tid att uppehålla en relation. Det spelar ingen roll hur mycket vi tycker om att vara med våra vänner, våra liv är så upptagna och fulla med aktiviteter att vi måste prioritera för att saker ska hända. Oftast, när man talar med folk i slutet av deras liv, så är det inte de saker de aldrig ck se, uppleva eller äga, som de beklagar eller ångrar, utan den tid som de inte spenderade tillsammans med familj och vänner.

 

En av våra största utmaningar idag är ensamhet, trots att vi är omgivna av människor hela tiden. Vi är inte bra på relationer – verkliga relationer person-till-person – vänner som bryr sig, som nns där för en när man går igenom svåra perioder i sitt liv och man verkligen behöver dem; när man bara önskar att någon skulle ge en kram och ta tid till att prata, eller bara vara där, även om de inte kan göra så mycket åt det som man går igenom; någon som ringer eller skriver några uppmuntrande ord.

 

Vänskap är något som går i två riktningar, man kan inte förvänta sig att bara ta emot. Man måste också ge! Ju mer man ger, desto mer får man – på alla sätt och vis. Givandet i sig självt är en stor välsignelse för givaren.

 

I detta nummer hoppas jag att du hittar några användbara tips och saker att tänka på som kan uppmuntra dig till att prioritera och stärka relationerna i ditt liv. Så lägg undan telefonen och gå och spendera lite tid med en vän. Och varför inte ge dem ett prenumerationskort som du nner i denna tidning, och berätta för dem varför du älskar att läsa LifeStyleVIEW. Det är en toppenpresent till någon som du bryr dig om!

 

cn_100x100

Claus Nybo

Chefredaktör

Vegetarianism, dagens trend

av Theresa Nybo

 

Vad är det som gör att det idag är så populärt att vända ryggen åt animaliska produkter? Varför, som aldrig förr, blir folk vegetarianer? Det må finnas många orsaker men vi ska här titta på några.

 

DJUREN
Som inom så många andra områden i våra liv har utvecklingen av sociala medier ett stort in ytande över vårt tänkande och resonerande även när det gäller vad vi äter och inte äter. Med bilder och video lmer som blir virala på sociala media om förhållanden och behandling av djur i den kommersiella kött- och mejeriindustrin, av vilket mycket tidigare till stor del har varit obekant för allmänheten, så har man nu kommit upp i en ny nivå av information och kunskap om vad som händer i delar av denna industri. Detta har lett till att många har blivit medvetna om varifrån deras mat kommer. Och fast det nns familjegårdar där djuren behandlas med kärlek och tas väl omhand, så är utmaningen att med den växande befolkningsökningen och de alltid ökande efterfrågan, så kan dessa gårdar omöjligt tillgodose allt behov av kött på tallriken. Dagens vinstdrivande kommersiella matindustri har utvecklats till något som många har svårt att relatera till.

 

Toronto Vegetarian Association genomförde en mycket uppmärksammad kampanj i stadens tunnelbana. Af scher som visade bilder av en valp och en kalv, en kattunge och en kyckling ställde frågan: ”Varför älska den ena och äta den andra?”. Detta är bara ett exempel på en kampanj som har gått viral på sociala medier och som har gett många något att tänka på.

 

PLANETEN
Den fortsatt ökande globala uppvärmningen och matproduktionens hållbarhet för en stadigt ökande befolkning har fört med sig att man söker efter en lösning på dagens komplexa problem. När man utforskar sätt att hantera dessa problem, så har diskussionen om kosten kommit i framkant och fått allt er av dagens politiker att fokusera på detta. Den tidigare amerikanska presidenten Bill Clinton, tidigare vicepresident Al Gore, och även den allra senaste amerikanska ex- presidenten Obama, har börjat propagera för ett mer växtbaserat sätt att äta, som en del av lösningen på problemen med jordens förändrade klimat.

 

Flera studier som har granskat miljöpåverkan av olika sorters kost har i regel funnit att ju mer växtbaserad kosten är, desto färre negativa effekter blir det på miljön (1,2)….

 

Artikeln är hämtad från LifeStyleVIEW, nr. 3, 2017. För att läsa hela artikeln prenumerera gratis på LifeStyleVIEW här.

 

Referenser:
1. Soret, S., Mejia, A., Batech M., Jaceldo-Siegl, K., Harwatt, H., and Sabaté, J. (2014) Climate change mitigation and health effects of varied dietary patterns in real-life settings throughout North America. American Journal of Clinical Nutrition. Doi: 10.3945/ajcn.113.071589.
2. Westhoek, H., Lesschen, J. P., Rood, T., Wagner, S., De Marco, A. Murphy-Bokern, D., Leip, A., van Grinsven, H., Sutton, M. A., and Oenema. O. (2014) Food choices, health and environment: Effects of cutting Europe’s meat and dairy intake. Global Environmental Change. 26 (2014) 196-205.
3. FAO (2013) Key facts and findings. (para. 1) Retrieved from http://www.fao.org/news/story/en/item/197623/icode/
4. United States Environmental Protection Agency (n. a.) Global Greenhouse Gas Emissions Data. Retrieved from https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data
5. FOA Newsroom (2006) Livestock a major threat to environment. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved from http://www.fao.org/Newsroom/en/news/2006/1000448/index.html
6. Ibid.
7. Ibid.
8. Weber C. & Matthews (2008) Food-Miles and the Relative Climate Impacts of Food Choices in the United States. Environmental Science & Technology. 42 (10) 3508-3513.
9. https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/miljo/miljosmarta-matval2/kott
10. Jordbruksverket (2017) Marknaden för kött, mjölk och ägg. Retrieved from http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/kottmjolkochagg/marknadenforkottmjolkochagg.4.1b8a384c144437186eae59a.html
11. https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/miljo/miljosmarta-matval2/kott
12. Satija, A., Bhupathiraju, S. N., Spiegelman, D., Chiuve, S. E., Manson, J. E., Willett, W. C., Rexrode K. M, Rimm, E. B, and Hu F. B. (2017) Plant-Based Diets and the Risk of Coronary Heart Disease in US Adults. The FASEB Journal, vol. 31 no. 1 Supplement 167.4 Retrieved from: http://www.fasebj.org/content/31/1_Supplement/167.4.short
13. Aune D, Giovannucci E, Boffetta P, et al. Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality–a systematic review and doseresponse meta-analysis of prospective studies. Int J Epidemiol. Published online February 22, 2017.
14. Li XS, Obeid S, Klingenberg R, et al. Gutmicrobiota-dependent trimethylamine N-oxide in acute coronary syndromes: a prognostic marker for incident cardiovascular events  beyond traditional risk factors. Eur Heart J. Published online January 11, 2017.
15. Qin B, Moorman PG, Alberg AJ, et al. Dairy, calcium, vitamin D and ovarian cancer risk in African–American women. Br J Cancer. Published online September 15, 2016.
Larsson SC, Orsini N, Wolk A. Milk, milk products and lactose intake and ovarian cancer risk: a meta-analysis of epidemiological studies. Int J Cancer. 2006 Jan 15;118(2):431-41.
16. Lu W, Chen H, Niu Y, Wu H, Xia D, Wu Y. Dairy products intake and cancer mortality risk: a meta-analysis of 11 population-based cohort studies. Nutr J. 2016;15:91.
17. Alessio Crippa, Susanna C. Larsson, Andrea Discacciati, Alicja Wolk, Nicola Orsini, Red and processed meat consumption and risk of bladder cancer: a dose–response meta-analysis of epidemiological studies. Eur J Nutr (2016)
18. Satija, A., Bhupathiraju, S. N., Rimm, E. B., Spiegelman, D., Chiuve, S. E., Borgi, L., et al. (2016). Plant-Based Dietary Patterns and Incidence of Type 2 Diabetes in US Men and Women: Results from Three Prospective Cohort Studies. PLoS Med 13(6): e1002039. DOI:10.1371/journal.pmed.1002039
19. Ibid.
20. Satija, A., Bhupathiraju, S. N., Spiegelman, D., Chiuve, S. E., Manson, J. E., Willett, W. C., Rexrode K. M, Rimm, E. B, and Hu F. B. (2017) Plant-Based Diets and the Risk of Coronary Heart Disease in US Adults. The FASEB Journal, vol. 31 no. 1 Supplement 167.4 Retrieved from: http://www.fasebj.org/content/31/1_Supplement/167.4.short

LifeStyleTV provides relevant, meaningful and life-changing programing 24x7 to Scandinavia. Our lifestyle focused and Bible-based programs seek to bring life together, as a whole ­– physically, mentally and spiritually.


Follow us at:

facebook RSS

LifeStyleTV
Box 75
24221 Hörby
Sweden

 • Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Want to help by giving a donation?

  • Sweden:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norway:

  • Bank account: 9041.22.86196

  • Denmark:

  • Bank account: 0890-0001047368

  • USA: Tax-deductible donation

  • Internationally: Bank transfer


  • Want to support monthly?

  • LifeStyleTV Faith Partner

  ©2017 LifeStyleTV