LifeStyleTV | TV For body, mind and soul
Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for body, mind and soul

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

Take the Stairs for Better Health

You walk into an office building or hotel and need to get to an upper floor. Do you look around for the elevator or head for the stairs?

 

Most people choose the elevator, even though using the stairs would not take much longer. But if you do choose to take the stairs, you’ll be adding some exercise to your outing. And your heart will reap the benefit. In a recent study, people who climbed a few flight of stairs for a total of 13,5 minutes a day over six weeks lowered their resting heart rate and increased their good cholesterol level.

 

Taking the stairs instead of the elevator can also help you lose weight. Walking up the stairs burns three times more calories than riding the elevator. And you don’t need any special equipment or gym membership to do it.

 

American Council on Exercise and American Journal of Preventive Medicine.

 
Source: Wellsource, Inc. Used with permission.

Christmas Concert

 

Welcome to Christmas Concert, Christmas all the year!

 

Live Christmas concert from Hagegården.

 

Join on Satellite, Internet or Facebook

 

Participants: Norwegian choir Triangelos and concert pianist Daumants Liepinš from Musikhögskolan Ingesund

 

8 December 2018
at 17:00 – 18:30 (local time)

 

Christmas Concert

 

Velkommen til julekonsert, Christmas all the year!

Direkte sendt julekonsert fra Hagegården.
Bli med på satellitt, internett og Facebook

 

Deltakelse: Norsk kor Triangelos og konsertpianist Daumants Liepinš fra Musikhögskolan Ingesund

 

8. desember 2018
Kl. 17:00 – 18:30

Christmas Concert

 

Välkommen till Julkonsert, Christmas all the year!

 

Direktsänd julkonsert från Hagegården.

Följ  med på Satellite, Internet och Facebook

 

Deltagande: Norska kören Triangelos och konsertpianist Daumants Liepinš från Musikhögskolan Ingesund

 

8 December 2018

Kl. 17:00 – 18:30

Back on Satellite!

 

De av er som någon gång flyttat till ett nytt hem vet hur mycket arbete det är. Men tänk dig att flytta en hel TV-station! Låt mig försäkra dig, det var mycket mer arbete än vi någonsin kunde ha föreställt oss, och om vi hade försökt göra det samtidigt som vi sände skulle det ha varit omöjligt. Men nu är vi nästan på plats, och den goda nyheten är – Idag har sändningarna återstartats på satellit och live streaming!! Det är en månad senare än vi hade tänkt. Men bland annat skulle vi slutförhandla ett nytt satellitkontrakt. Vi har också uppdaterat vårt serversystem med mer än ett tusen program.

 

Att underteckna det nya satellitkontraktet är ett stort steg i tro för LifeStyleTV, och vi behöver dina böner och månatliga stöd idet vi fortsätter. Tänk efter vad du kan göra för att hjälpa oss.

 

Under tiden vi inte har haft sändningar har många skrivit in för att säga att de saknat LifeStyleTV. Hjälp oss att sprida ordet, att vi nu sänder igen.

 

Välkommen tillbaka alla våra tittare!

Back on Satellite!

 

De av er som någon gång flyttat till ett nytt hem vet hur mycket arbete det är. Men tänk dig att flytta en hel TV-station! Låt mig försäkra dig, det var mycket mer arbete än vi någonsin kunde ha föreställt oss, och om vi hade försökt göra det samtidigt som vi sände skulle det ha varit omöjligt. Men nu är vi nästan på plats, och den goda nyheten är – Idag har sändningarna återstartats på satellit och live streaming!! Det är en månad senare än vi hade tänkt. Men bland annat skulle vi slutförhandla ett nytt satellitkontrakt. Vi har också uppdaterat vårt serversystem med mer än ett tusen program.

 

Att underteckna det nya satellitkontraktet är ett stort steg i tro för LifeStyleTV, och vi behöver dina böner och månatliga stöd idet vi fortsätter. Tänk efter vad du kan göra för att hjälpa oss.

 

 

Under tiden vi inte har haft sändningar har många skrivit in för att säga att de saknat LifeStyleTV. Hjälp oss att sprida ordet, att vi nu sänder igen.

 

Välkommen tillbaka alla våra tittare!

Back on Satellite!

 

Those of you who have ever moved to a new home, know how much work it is. But imagine moving a whole TV station! Let me assure you, this move was a lot more work than we could ever have imagined, and if we had attempted to do it simultaneously while broadcasting, it would have been impossible. But now we are settled in the new location, and the good news is – TODAY broadcasting has resumed on satellite and live streaming!!It is a month later then we had anticipated. But among other things, we had to finish negotiating a new satellite contract. We have also updated our server system with more than one thousand programs.

 

Signing this new contract is a big step in faith for LifeStyleTV, and we need your prayers and monthly support as we continue. Please consider what you can do to help us.

 

 

While we have been off-air, many people have written in to say that they were missing LifeStyleTV. Please help us spread the word , that we are now broadcasting again.

 

Welcome back to all our viewers!

LifeStyleVIEW No. 2, 2018

Subscribe for free!

The new issue of our LifeStyleVIEW magazine is now out! Make sure to get your copy in Swedish or Norwegian, or give it to a friend.

LifeStyleVIEW No. 2, 2018

Prenumerera

Nu har den neste upplagan av tidningen LifeStyleVIEW kommit ut och för att ge ett smakprov på innehållet kan du här läsa ledaren.

Tre ubestridelige grunner

Det vi spiser, er en veldig personlig sak, for det har å gjøre med hva vi liker. Men det vi liker, kan være svært så individuelt og sammensatt. En rekke faktorer spiller inn – kultur, økonomi, familie, venner, tilgjengelighet, osv. – alt sammen har noe å si i utviklingen av våre smaksløker. Stadig ere stiller seg spørsmålet: Hva blir følgene av mitt valg, ikke bare for meg, men for omgivelsene?

 

Jeg elsker mat! Jeg elsker å prøve nye ting. Og den kreativiteten som mange kokker legger for dagen, imponerer meg, både hva smak, utseende, tekstur og lukt angår. Jeg har vært vegetarianer i nesten 40 år, og plantebasert veganer i ca 30 av disse årene. Men etter som tiden har gått har jeg satt stadig mer pris på og blitt mer fascinert av det å være veganer, særlig ettersom matsektoren er blitt stadig mer kommersiell. Mens jeg deltok på den syvende internasjonale vegetariske ernæringskongressen i Loma Linda, California, prøvde jeg å begrunne for meg selv hvorfor et plantebasert kosthold er så viktig for meg.

 

Tre ubestridelige grunner: Kjærlighet, helse og bærekraft! Kjærlighet til dyrene vi deler kloden med, at vi gir kroppen mat for optimal helse så vi kan ha den beste kvalitetstiden sammen med våre kjære, og endelig bærekraften i miljøet som omgir oss og dets evne til å fortsette å skaffe mat til en stadig voksende befolkning.

 

For de este er mat noe vi henter i dagligvarebutikken. Der velger vi mat fra lange hyller med pent utformede esker og poser, hvor mye av maten er så bearbeidet at vi ikke engang kan gjenkjenne de naturlige ingrediensene. Vi lever så skjermet fra dagens industrilandbruk at vi verken hører eller ser den smerte og lidelse som det ofte fører med seg. Hadde vi gjort det, ville det kanskje ha påvirket hva vi velger å spise. Ja, det kan tenkes at avsløringene på sosiale medier, og etter hvert vanlige mediers dekning av dagens næringsmiddelindustri, er en del av det som står bak den nye, plantebaserte bevegelsen.

 

Er det så mulig å elske og nyte mat, men likevel spise med god samvittighet? For meg er svaret JA! Spis mer plantebasert. La bare fantasien sette grenser for hva du kan skape med det ufattelige utvalget av herlige, naturlige ingredienser som planteverdenen byr på. Alt er utformet for optimal helse og nytelse, og for bærekraften på den kloden vi deler med dyrene. Bon appétit!

 

cn_100x100

Claus Nybo

Ansvarlig redaktør

LifeStyleVIEW No. 2, 2018

Prenumerera

Nu har den nästa utgåva av LifeStyleVIEW-tidningen kommit ut och för att ge ett smakprov på innehållet kan du läsa ledaren här.

Tre obestridliga skäl

Vad vi äter är mycket personligt eftersom det har att göra med vad vi tycker om. Men vad vi tycker om kan bero på många olika saker, med ett antal påverkande faktorer, som kultur, ekonomi, familj, vänner, tillgänglighet, osv. Var och en av dessa faktorer spelar en viktig roll i utformningen av våra smaklökar. Ett växande antal människor ifrågasätter hur deras val påverkar inte bara dem själva, utan även deras omgivning.

Jag älskar mat! Jag älskar att smaka på nya saker. Och jag är förvånad över många kockars kreativitet, när det gäller smak, utseende, konsistens och lukt i det de lagar. Jag har varit vegetarian i nästan 40 år, och en växtbaserad vegan under ca 30 av dessa åren. Men min uppskattning och fascination med det att vara vegan har bara vuxit med tiden, särskilt som livsmedelssektorn har blivit alltmer kommersialiserad. Så när jag nyligen deltog i den 7:e Internationella Kongressen om Vegetarisk Näring i Loma Linda, Kalifornien, försökte jag de niera för mig själv varför det är viktigt för mig att äta en växtbaserad kost.

 

Tre obestridliga skäl: Kärlek, hälsa och hållbarhet! Kärlek till de djur vi delar denna planet med, att ge våra kroppar näring för optimal hälsa, så att vi kan njuta av den bästa kvalitetstiden med våra nära och kära, och slutligen hållbarhet för miljön omkring oss och möjligheten att fortsätta att ge mat åt en ständigt växande befolkning.

 

För de flesta människor är mat något vi får från mataffären, där vi plockar från långa hyllor av snyggt designade kartonger och påsar av livsmedel som ofta är så bearbetade att vi inte ens känner igen de naturliga ingredienserna. Vi är så långt bort från jordbruksfabrikerna idag, att vi inte hör eller ser den smärta och lidande som detta orsakar. Om vi gjorde det, kunde det kanske påverka våra val och preferenser för vad vi äter. I själva verket kan exponeringen på sociala medier, och även andra vanliga medias ökade sökande bakom kulisserna till dagens livsmedelsindustri, mycket väl vara det som driver den nya växtbaserade rörelsen framåt.

 

Är det då möjligt att älska och njuta av mat, och till och med ha en passion för den, och ändå äta med gott samvete? För mig är svaret JA! Ät mer växtbaserat. Låt bara fantasin sätta gränser för vad du kan skapa med den otroliga variation av underbara naturliga ingredienser som vi har tillgängliga från växtvärlden – alla utformade för optimal hälsa och njutning, och för vår planets hållbarhet och de djur vi delar den med. Bon appétit!

 

cn_100x100

Claus Nybo

Chefredaktör

 

We are moving!

LifeStyleTV flytter til Arvika!

 

LifeStyleTV is moving to Arvika

This summer, LifeStyleTV is moving from their current location north of Malmö to an ideal property near Arvika in Sweden (about a 6-hour drive north).

 

For a long time, LifeStyleTV has been working on plans to build a new studio on the property in Hörby. A groundbreaking ceremony was held for a new studio on November 5, 2017, with representatives present from their partners in Scandinavia. Because of an unusually wet autumn and winter, it was not possible to begin construction immediately. Then a few months later, Claus Nybo discovered a property for sale which fit LifeStyleTV’s needs perfectly.

 

“Now we can move right into a finished studio,” says Claus Nybo, leader for LifeStyleTV. “This move will give us many new opportunities.”

 

Card_HD_presentation

 

The building was originally built as a music center by the Swedish opera singer, Håkan Hagegård, in 1992. It contains among other things, a studio measuring 16 x 18 meters, with a ceiling height of 14 meters. During the first years, the facility was operated by a foundation, with concerts, audio recordings and television productions being important activities. Later it was purchased by a family who ran it as a hotel and conference center.

 

The LifeStyleTV team quickly realized that the property, rurally located 25 kilometers east of Arvika and a few hundred meters from the idyllic Lake Värmeln, was ideal for LifeStyleTV’s operation. At the end of April, they received the keys for the facility which will now be the new base for the television station.

 

The move from Hörby will take place during the summer. Because of the work to relocate, as well as an urgently needed upgrade of the broadcasting server system, LifeStyleTV will not broadcast on satellite from July 1 to September 30, 2018. But programs will be available on LifeStyleTV’s webpage www.lifestyletv.no and www.lifestyletv.se. There will not be a late summer issue of LifeStyleVIEW this year.

The dedication of LifeStyleTV’s new studio and production facility at Hagegården will be held on September 8, 2018. There will be a report in the next number of LifeStyleVIEW.

 

LifeStyleTV provides relevant, meaningful and life-changing programing 24x7 to Scandinavia. Our lifestyle focused and Bible-based programs seek to bring life together, as a whole ­– physically, mentally and spiritually.


Follow us at:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

 • Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Want to help by giving a donation?

  • Sweden:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norway:

  • Bank account: 9041.22.86196

  • Denmark:

  • Bank account: 0890-0001047368

  • USA: Tax-deductible donation

  • Internationally: Bank transfer


  • Want to support monthly?

  • LifeStyleTV Faith Partner

  ©2018 LifeStyleTV