LifeStyleTV | TV For body, mind and soul
Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for body, mind and soul

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

Take the Stairs for Better Health

You walk into an office building or hotel and need to get to an upper floor. Do you look around for the elevator or head for the stairs?

 

Most people choose the elevator, even though using the stairs would not take much longer. But if you do choose to take the stairs, you’ll be adding some exercise to your outing. And your heart will reap the benefit. In a recent study, people who climbed a few flight of stairs for a total of 13,5 minutes a day over six weeks lowered their resting heart rate and increased their good cholesterol level.

 

Taking the stairs instead of the elevator can also help you lose weight. Walking up the stairs burns three times more calories than riding the elevator. And you don’t need any special equipment or gym membership to do it.

 

American Council on Exercise and American Journal of Preventive Medicine.

 
Source: Wellsource, Inc. Used with permission.

LifeStyleVIEW Nr. 1, 2018

Prenumerera

Nu har den nästa utgåva av LifeStyleVIEW-tidningen kommit ut och för att ge ett smakprov på innehållet kan du läsa ledaren här.

Vårenergi!

Jag vaknade med huvudvärk och var trött. Inte konstigt, eftersom det hade blivit en sen kväll på grund av tidsfrister som måste hållas. Tanken på allt som stod på dagens schema gjorde inte saken bättre. Jag ville bara vända mig i sängen och sova lite till, men det var inte möjligt. För att kunna fungera den dagen så visste jag att jag behövde ge mig ut på en ordentlig löprunda, även om det var kallt och inte alls det jag ville göra. 

 

Har du nånsin känt det samma? Att veta vad man borde göra för att må bättre, och att verkligen göra det, är inte alltid samma sak. Jag måste erkänna att jag inte alltid har gjort vad jag borde göra, men den morgonen gjorde jag det. 

 

När jag vände mig i sängen så bländades jag av den starka morgonsolen. Det var som att solens intensitet och energi fyllde hela min kropp, och behovet av att gå ut övervann min trötthet och bristande lust att göra någonting. Jag hade inte mycket tid, så jag tog snabbt på mig mina joggingkläder och gav mig av nedför vägen. Vilken dag! Det var kallt och blåsigt, men det starka solljuset gav mycket energi. 

 

Jag passerade förbi en häck med söderläge. Vid häckens fot, där snön hade börjat smälta, så kom det överallt upp små gula vintergäck och vita snödroppar. De hade också fått energi av ljuset och värmen från den sena vinter- eller tidiga vårsolen (beroende på hur man ser det). När jag sprang förbi och andades in den friska morgonluften, så kändes det som att jag ck ny livskraft tillsammans med de tidiga vårblommorna. 

 

Ofta, när vi tänker på en nystart, eller att börja med nya och bättre vanor, så tänker vi ofta på det nya året och nyårslöftena. Ja, det är ett bra tillfälle att se tillbaka på det gångna året och att se framåt, hur vi kan bli bättre under det nya året. Men för min del är våren förändringens tid, en tid för det nya livet — en tid full av energi. När jag ser naturen runt omkring mig vakna upp till nytt liv, så får jag också ny livskraft och det blir mycket lättare att göra det som jag vet är bra för mig — särskilt sådant som motion och fysisk aktivitet. 

 

Varför inte dra nytta av denna årstiden och låta naturens energi också ge dig energi. Låt våren bli till en nystart för dig, och början till nya och bättre vanor — eller ett bra tillfälle att njuta av de goda vanor som du redan har etablerat. 

 

Så ge dig ut, rör på dig och njut av solen! 

 

cn_100x100

Claus Nybo

Chefredaktör

 

Wishful thinking and alcohol!

While many people believe that drinking a glass of wine with dinner will help in the fight against heart disease or at least would like to believe it, a recent study published in the Journal of Studies on Alcohol and Drugs, is questioning the proclaimed benefits of moderate alcohol consumption. Analyzing the findings of 45 studies that included over 3 million people, they found that there was no conclusive health benefit for moderate drinking.

 

But what about the previous research? Previous studies found that moderate alcohol drinkers may have lower heart disease rates than non-drinkers. Based on this, the conclusion is drawn that drinking alcohol helps to protect against heart disease. This new study brings out several weaknesses in that assumption. A key point is that the group classified as “non-drinkers” in the earlier studies may actually be previous drinkers who quit because their health became poor.  So a plausible scenario would be that older people with poor health may be more likely to stop drinking because of their health, while healthier older people may be more likely to drink wine with dinner. So the cause-effect relationship may actually be reversed: older people drinking wine (or rather still drinking wine) may be more a result of their better health and not the cause for it.

 

As one of the key researchers states, “The notion that one or two drinks a day is doing us good may just be wishful thinking,”1

 

Reference:

1. Stockwell, T. (2017) Moderate Drinking May Not Ward Off Heart Disease. Journal of Studies on Alcohol and Drugs News. Retrieved from http://www.jsad.com/page/news/may2017

 

Source:

Journal of Studies on Alcohol and Drugs News. Moderate Drinking May Not Ward Off Heart Disease. Retrieved from http://www.jsad.com/page/news/may2017

Wishful thinking and alcohol!

Mange tror at et glass vin til middagen kan bidra til kampen mot hjertesykdom, eller de vil i det minste gjerne tro at det er slik det forholder seg. Men en ny studie i Journal of Studies on Alcohol and Drugs reiser spørsmål ved de antatte positive sidene av et moderat alkoholforbruk. Man analyserte resultatene av 45 studier som omfattet over 3 millioner mennesker og fant at moderat drikking ikke ga noen klar helsebringende gevinst.

 

Men hva med tidligere forskning? Tidligere studier viste at folk som drakk moderate mengder alkohol kan ha mindre hjertesykdom enn ikke-drikkere. Ut fra dette trekker man konklusjonen
at alkoholholdige drikker beskytter mot hjertesykdom. Den nye studien viser at det er ere svakheter ved den antakelsen. Et sentralt punkt er at den gruppen som klassi seres som “ikke-drikkere” i de tidligere studiene faktisk kan være tidligere drikkere som slutter fordi de kk dårlig helse. Så et sannsynlig hendelsesforløp vil være at eldre med dårlig helse kan være mer tilbøyelige til å slutte å drikke på grunn av helsen mens friskere eldre kan være mer tilbøyelige til å drikke vin til middagen. Sammenhengen mellom årsak og virkning kan faktisk være den motsatte: Når eldre drikker vin (eller fortsatt drikker vin), kan det være mer et resultat av bedre helse enn årsaken til det.

 

Som en av de mest sentrale forskerne sier det: “Tanken om at et par drinker om dagen er godt for oss, kan være ren ønsketenkning.”1

 

Påstanden om at alkohol er gunstig for helsen ble også utfordret i en rapport lagt frem for den svenske legeforeningens medisinske landsmøte i 2014.

 

Henvisning:

1. Stockwell, T.: (2017) Moderate Drinking May Not Ward Off Heart Disease. Journal of Studies on Alcohol and Drugs News. Hentet fra http://www.jsad.com/page/news/may2017.

 

Kilder:

Journal of Studies on Alcohol and Drugs News. Moderate Drinking May Not Ward Off Heart Disease. Hentet fra http:// www.jsad.com/page/news/may2017 Svenska Läkaresällskapet (2014). Ny rapport: Brister i forskning om alkoholens positiva hälsoeffekter. http://www.sls.se/Aktuellt/Debatt/Alkoholen-och- samhallet-2014/

Wishful thinking and alcohol!

Medan många människor tror att ett glas vin till maten motverkar hjärtsjukdomar, eller åtminstone gärna vill tro det, så ifrågasätter en studie som nyligen gjorts och publicerats i Journal of Studies on Alcohol and Drugs, de påstådda fördelarna med en måttlig alkoholkonsumtion. När man analyserade resultaten från 45 studier som innefattade över 3 miljoner människor, så fann man att det inte fanns några avgörande hälsofördelar med ett måttligt drickande.

 

Men hur är det då med tidigare forskning? Tidigare studier har funnit att människor som dricker måttliga mängder alkohol kan ha en lägre förekomst av hjärtsjukdomar än personer som inte dricker alls. Därför drar man slutsatsen att alkohol skyddar mot hjärtsjukdomar. Den nya studien tar fram era svagheter i detta antagande. En nyckelfaktor är att den grupp som klassi ceras som icke alkoholkonsumenter i tidigare studier faktiskt kan ha varit personer som tidigare druckit men som slutat på grund av dålig hälsa. En möjlig förklaring kan därför vara att det är troligare att äldre personer med dålig hälsa slutar dricka av hälsoskäl, och att det är mer troligt att friskare äldre dricker vin till maten. Så egentligen kan man kanske vända på förhållandet mellan orsak och verkan: Äldre personer som dricker vin gör det därför att de är friskare; inte att de är friskare därför att de dricker vin.

 

En av forskarna säger: ”Uppfattningen att ett eller två glas om dagen är bra för oss kanske bara är ett önsketänkande.”1

 

Påståendet att alkohol skulle vara bra för hälsan ifrågasattes också i en rapport som presenterades vid Svenska Läkaresällskapets Medicinska Riksstämma 2014.

 

Referens:

1. Stockwell, T. (2017). Moderate Drinking May Not Ward Off Heart Disease. Journal of Studies on Alcohol and Drugs News. http://www.jsad.com/page/news/maj2017.

 

Källor:

Journal of Studies on Alcohol and Drugs News. Moderate Drinking May Not Ward Off Heart Disease. Hämtat från http:// www.jsad.com/page/news/may2017 Svenska Läkaresällskapet (2014). Ny rapport: Brister i forskning om alkoholens positiva hälsoeffekter. http://www.sls.se/Aktuellt/Debatt/Alkoholen-och- samhallet-2014/

Helt otroligt

Hur många stjärnor kan du se när du tittar ut mot natthimlen? Hur många kan du inte se?

Föreställ dig detta: Det finns fler stjärnor i universum än det finns sandkorn på alla jordens stränder! Det vi ser när vi tittar ut mot rymden är bara att jämföra med en handfull sand. I ett universum som är så stort är vår jord bara en liten prick, knappast ens märkbar.

I denna bok kommer vi att utforska några av de fantastiska fenomen som finns i universum och underverken i våra liv på jorden. Viktigast av allt är undret att vi överhuvudtaget existerar. Sedan mänsklighetens tidigaste historia har människor grubblat över livets stora frågor. Varför finns vi här? Vart är vi på väg? Vad händer när vi dör?

Följ med på denna upptäcktsresa som inte bara utforskar livets under, utan också en kärlek som är helt otrolig.

Ett exklusivt LifeStyleVIEW erbjudande

Erbjudandet gäller endast LifeStyleVIEW prenumeranter. Använd din prenumerationskod när du beställer. Du kan prenumerera gratis här: www.LifeStyleVIEW.se.

 

Är du prenumerant men inte minns din prenumerationskod så kan du få den här: www.LifeStyleVIEW.se/subscriber

Beställ ditt gratis exemplar genom att fylla i formuläret nedan:

Rabattkod (Du måste ange en giltig rabattkod)

Förnamn

Efternamn

Din Email

Addressfält 1

Addressfält 2

Postnummer

Ort

 
Land:

 

Är du inte redan prenumerant på gratistidningen LifeStyleVIEW så kan du enkelt anmäla dig här för att kunna ta del av ovanstående erbjudande.

LifestyleVIEW_Subscriptionbanner

 

The unsuspected culprit!

The unsuspected culprit! Just before 14:30 on April 26, 2017, sixteen year old Davis Allen Cripe, collapsed during class at his high school in South Carolina, USA. At 15:40 he was pronounced dead. According to the coroner, Davis died of a caffeine-induced cardiac event. In the two-hour period before he collapsed, Davis had consumed three caffeine-laced drinks. Davis was a healthy young man and no heart or underlying health conditions were found that would have been triggered by the caffeine. No other drugs or alcohol were found in his system either. Davis didn’t use drugs or alcohol and spoke out against them to his friends. On the other hand, Davis did use a common substance, that is legal to purchase most anywhere and yet it took his life (1).

 

This story raises many questions, but most importantly, Is caffeine really as harmful as this story seems to indicate? While we don’t know all the questions, we do know a good deal about caffeine. Caffeine is one of the world’s most consumed stimulant drugs (2) and as with all drugs, there are side effects. A large portion of caffeine users exhibit dependence-like behaviours (3). Even just one cup of coffee per day can create dependency and cause withdrawal symptoms (4). In larger quantities, caffeine can cause nausea, heart palpitations, muscle tremors, and sleeping problems. Or as in the case of Davis, when too much is taken in too short a time, it can cause death.

 

For the more moderate users, caffeine causes metabolic mayhem by injecting stress hormones into the system. It manipulates dopamine for a quick lift, but it also can cause an increased risk for depressed mood and mental “fog” later on. Caffeine increases cortisol, a stress hormone, which at persistent high levels impairs a key memory and stress-regulating center in the brain, the hippocampus (5) (6).

 

To achieve chemical changes in the brain due to caffeine, it only takes one cup of coffee a day. And this actually reduces the blood flow to the brain by as much as 40%. However, over time, with continued use, the brain grows accustom to this and there comes the change in chemistry (7).

 

Then we come back to the story of Davis Allen Cripe. Was this just an unusual incident or is there more to caffeine than we have previously realized? At this point, that is not clear, but perhaps we should look at caffeine more as a medicine or drug instead of as a social drink.

 

Adapted from:
Balanced Living: The Buzz on Beverages. LifestyleMatters.com

 

References:

1.Lynch, J. and Goldschmidt, D. (2017) Teen dies from too much caffeine, coroner says. CNN News. Retrieved from http://edition.cnn.com/2017/05/15/health/teen-death-caffeine/index.html

2. Livsmedelverket (2016) Koffein. Retrieved from: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/vaxtgifter/koffein

3. Psychopharm 2004 Oct:176(1)c1-29.

4. Ibid.

5. Clinical and biomedical manifestations of depression. Relation to the neurobiology of stress (2). Gold, P. W., et al. N Engl J Med 1988 Nov:319(7)413-20.

6. Why stress is bad for your brain. Sapolsky, R. M. Science 1996 Aug:273(5276)749-50.

7. ABC News (2017) Caffeine’s Effects on the Human Brain. Retrieved from http://abcnews.go.com/WNT/video/caffeines-effects-human-brain-interacts-blood-flow-lisa-stark-health-16141081

The unsuspected culprit!

Strax före 14:30 den 26 april 2017, föll den 16 år gamle Davis Allen Cripe ihop i sitt klassrum på sin gymnasieskola i South Carolina, USA.15:40 förklarades han död. Enligt obduktionen hade Davis dött av hjärtstillestånd orsakat av koffeinförgiftning. Under de två timmarna innan han föll ihop hade Davis konsumerat tre koffeinspetsade drinkar. Davis var en frisk ung man, och man fann inga hjärtproblem eller andra underliggande hälsoproblem som kunde ha påverkats av koffeinet. Man fann heller inga andra droger eller alkohol i hans kropp. Davis använde inte droger eller alkohol och uttalade sig emot dessa till sina vänner. Men Davis använde koffein, en vanlig substans som man kan köpa lagligt så gott som överallt, och ändå var det den som tog hans liv (1).

 

Denna historia väcker många frågor, men viktigast av allt: är koffein verkligen så skadligt som denna berättelse tycks visa? Vi har inte alla svaren, men vi vet faktiskt en hel del om koffein. Det är en av väldens mest använda centralstimulerande droger (2) och som alla droger har den biverkningar. En stor del av alla koffeinanvändare uppvisar ett beroendelikt beteede (3). Bara en enda kopp kaffe per dag kan skapa ett beroende och leda till abstinenssymtom (4). I större dos kan koffein orsaka illamående, hjärtklappning, muskelskakningar och sömnproblem. Eller som i Davis fall, när man intar alltför mycket under en kort tid, så kan det leda till döden.

 

För de mer måttliga användarna, så förorsakar koffeinet förödelse i matsmältningssystemet genom frisättning av stresshormoner. Det ökar produktionen av dopamin, så att man får ett snabbt lyft, men det kan även leda till en ökad risk för nedstämdhet och mental dimma senare. Koffeinet ökar frisättningen av kortisol, ett stresshormon som vid ständigt höga nivåer skadar hippocampus, som är ett viktigt minnes- och stressreglerande centrum i hjärnan (5, 6).

 

Man behöver bara dricka en kopp kaffe per dag för att få kemiska förändringar i hjärnan på grund av koffeinet. Och detta minskar faktiskt blod ödet till hjärnan med så mycket som 40 %. Efter hand, med ett konstant intag, vänjer sig hjärnan vid detta och så får man en kemisk förändring (7).

 

Så återvänder vi till berättelsen om Davis Allen Cripe. Var det bara en ovanlig händelse, eller nns det mer att upptäcka om koffein än vi hittills har insett? Just nu är det inte helt klarlagt, men det nns indikationer på att vi kanske skulle betrakta koffein mer som ett läkemedel eller en drog än en social dryck.

 

Baserat på:

Balanced Living: The Buzz on Beverages. lifestylematters.com

 

Referenser: http://lifestyletv.se/VIEW1704_1

1.Lynch, J. and Goldschmidt, D. (2017) Teen dies from too much caffeine, coroner says. CNN News. Retrieved from http://edition.cnn.com/2017/05/15/health/teen-death-caffeine/index.html

2. Livsmedelverket (2016) Koffein. Retrieved from: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/vaxtgifter/koffein

3. Psychopharm 2004 Oct:176(1)c1-29.

4. Ibid.

5. Clinical and biomedical manifestations of depression. Relation to the neurobiology of stress (2). Gold, P. W., et al. N Engl J Med 1988 Nov:319(7)413-20.

6. Why stress is bad for your brain. Sapolsky, R. M. Science 1996 Aug:273(5276)749-50.

7. ABC News (2017) Caffeine’s Effects on the Human Brain. Retrieved from http://abcnews.go.com/WNT/video/caffeines-effects-human-brain-interacts-blood-flow-lisa-stark-health-16141081

 

The unsuspected culprit!

Rett før 14.30 den 26. april 2017 kollapset 16 åringen Davis Allen Cripe i timen på videregående skole i South Carolina, USA. Klokka 15.40 ble han erklært død. Ifølge rettsmedisineren døde Davis av et hjertetilfelle som skyldtes koffein. De to siste timene før Davis kollapset hadde han satt til livs tre koffeinrike drikker. Davis var en frisk ung mann og hadde ingen hjerte- eller andre bakenforliggende helseproblemer som ville ha blitt utløst av koffein. Det ble heller ikke påvist narkotika eller alkohol i kroppen. Davis brukte verken stoffer eller alkohol og argumenterte mot dem overfor vennene sine. Men han brukte et helt vanlig stoff som kan handles helt åpent nesten over alt, og likevel kostet det ham livet (1).

 

Denne saken reiser mange spørsmål, men det viktigste er dette: Er koffein virkelig så skadelig som dette kan tyde på? Selv om vi ikke kjenner alle spørsmålene, vet vi en god del om koffein. Koffein er et av verdens mest brukte stimulerende stoffer (2), og som alle rusmidler, har også det bivirkninger. En stor del av koffeinbrukerne legger for dagen avhengighetsliknende oppførsel (3). Selv om man bare drikker én kopp kaffe om dagen, kan man bli avhengig og få abstinenssymptomer (4). I større kvanta kan koffein gi kvalme, hjertebank, muskelskjelvinger og søvnproblemer. Eller som i Davis’ tilfelle: Når for mye inntas på for kort tid, kan det medføre døden.

 

For mer moderate brukere gir koffeinet metabolsk kaos ved at det sprøyter stresshormoner inn i systemet. Det manipulerer dopamin og gir et raskt løft, men det kan også føre til økt fare for deprimert humør og mental “tåke” senere. Koffein gir økt kortisol, et stresshormon som ved vedvarende høye nivåer svekker hippocampus, et viktig hukommelse- og stressregulerende senter i hjernen (5) (6).

 

Det skal bare én kopp kaffe om dagen til for å få de kjemiske forandringene i hjernen som skyldes koffein. Og dette reduserer faktisk blodstrømmen til hjernen med så mye som 40 prosent . Men over tid og med fortsatt bruk blir hjernen vant til dette, og det skjer kjemiske endringer (7).

 

Da er vi tilbake ved historien om Davis Allen Cripe. Var dette bare et uvanlig tilfelle, eller er det noe mer ved koffeinet enn det vi tidligere har forstått? Her og nå vet vi ikke sikkert, men ting tyder på at vi kanskje bør betrakte koffein mer som et legemiddel eller et narkotikum i stedet for en hyggedrikk.

 

Tilpasset fra:

Balanced Living: The Buzz on Beverages. lifestylematters.com

 

Henvisninger:

1.Lynch, J. and Goldschmidt, D. (2017) Teen dies from too much caffeine, coroner says. CNN News. Retrieved from http://edition.cnn.com/2017/05/15/health/teen-death-caffeine/index.html

2. Livsmedelverket (2016) Koffein. Retrieved from: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/vaxtgifter/koffein

3. Psychopharm 2004 Oct:176(1)c1-29.

4. Ibid.

5. Clinical and biomedical manifestations of depression. Relation to the neurobiology of stress (2). Gold, P. W., et al. N Engl J Med 1988 Nov:319(7)413-20.

6. Why stress is bad for your brain. Sapolsky, R. M. Science 1996 Aug:273(5276)749-50.

7. ABC News (2017) Caffeine’s Effects on the Human Brain. Retrieved from http://abcnews.go.com/WNT/video/caffeines-effects-human-brain-interacts-blood-flow-lisa-stark-health-16141081

Hope in the dark

Prenumerera

Nu har den nästa utgåva av LifeStyleVIEW-tidningen kommit ut och för att ge ett smakprov på innehållet kan du läsa ledaren här.

Hope in the dark

The days are short, and for many people it is dark both when they leave for work in the morning, and when they come home in the afternoon. We long for the sun! It’s no wonder that there is so much seasonal depression in Scandinavia during the winter months. But could there be other deeper reasons for the increase in depression that we are experiencing around us?

 

In this issue of LifeStyleVIEW we will look more at depression and why we get it. We will also look at an often-related area — addiction, and how we can break its chains of bondage. Even if you are so fortunate not to be affected by depression or addiction, you probably know someone who could use help and encouragement. Remember, there is always hope, even when everything around and within seems hopeless!

 

Our mission at LifeStyleTV is to inspire people to a more active and healthy lifestyle, and to find joy, meaning and purpose in life. To that end, we constantly strive to develop new and attractive programs and resources. We are therefore very excited that in November we could break ground for a new TV-studio and media center at LifeStyleTV, which we believe will greatly strengthen our ability to fulfill our mission and touch more people.

 

The hours of daylight may be few, but rest assured that at LifeStyleTV we will keep the light on to continuously bring you new and interesting articles and programing. So when it’s gray and dark outside, sit back and relax with a copy of LifeStyleVIEW, or turn the channel to LifeStyleTV. There are many programs in our on-demand video library on the internet to explore as well.

 

cn_100x100

Claus Nybo

Chefredaktör

Hope in the dark

Prenumerera

Nu har den nästa utgåva av LifeStyleVIEW-tidningen kommit ut och för att ge ett smakprov på innehållet kan du läsa ledaren här.

Håp i mørket

Dagene er korte, og for mange er det mørkt både når de går på jobb om morgenen og når de kommer hjem om ettermiddagen. Vi lengter etter solen! Det er ikke rart det er så mye vinterdepresjon i Skandinavia. Men kan det finnes andre og dypere grunner til den økningen i depresjon som vi opplever rundt oss?

 

I dette nummeret av LifeStyleVIEW vil vi se mer på depresjon og hvorfor vi får det. Vi skal også se på et tema som ofte er relatert – avhengighet, og hvordan vi kan bryte dens lenker. Kanskje er du så heldig at du ikke blir påvirket verken av depresjon eller avhengighet, men du kjenner sikkert noen som kunne ha bruk for hjelp og oppmuntring. Husk, det finnes alltid håp, også når alt rundt oss og inni oss virker håpløst!

 

Vårt mål på LifeStyleTV er å inspirere folk til en sunnere og mer aktiv livsstil, og til å finne glede, mening og formål i livet. Med det for øye bestreber vi oss hele tiden på å utvikle nye og attraktive programmer og ressurser. Derfor er vi veldig glad for at vi i november kunne ta første spadestikk til et nytt tv-studio og mediesenter for LifeStyleTV. Vi tror dette vil bidra sterkt til at vi kan oppfylle vårt oppdrag og få kontakt med flere mennesker.

 

Dagslyset varer kanskje ikke så lenge nå, men du kan stole på at lyset på LifeStyleTV er tent hele vinteren så at vi kan produsere nye og interessante artikler og programmer for deg. Når det er grått og mørkt ute, så len deg tilbake og slapp av med et nummer av LifeStyleVIEW, eller slå på kanalen til LifeStyleTV. Vi har også mange programmer som du kan utforske i vårt on-demand videobibliotek på nettet.

 

cn_100x100

Claus Nybo

Chefredaktör

LifeStyleTV provides relevant, meaningful and life-changing programing 24x7 to Scandinavia. Our lifestyle focused and Bible-based programs seek to bring life together, as a whole ­– physically, mentally and spiritually.


Follow us at:

facebook RSS

LifeStyleTV
Box 75
24221 Hörby
Sweden

 • Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Want to help by giving a donation?

  • Sweden:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norway:

  • Bank account: 9041.22.86196

  • Denmark:

  • Bank account: 0890-0001047368

  • USA: Tax-deductible donation

  • Internationally: Bank transfer


  • Want to support monthly?

  • LifeStyleTV Faith Partner

  ©2018 LifeStyleTV